De huurdersvereniging Geertruidenberg is een aanspreekpunt voor huurders van Thuisvester.nl in de gemeente Geertruidenberg

Vergaderingen


Hieronder vindt u een overzicht van de geplande vergaderingen van de huurdersvereniging Geertruidenberg.


Algemene ledenvergadering

10 november 2021

Hierbij nodigt het bestuur van de Huurdersvereniging Geertruidenberg (HvG) u uit voor een ALGEMENE LEDENVERGADERING op 10 november 2021, Zalencentrum Boelaars in Zaal Touwslager, Keizersdijk 48, 4941 GG te Raamsdonksveer.


Voor alle huurders van Thuisvester van de gemeente Geertruidenberg. (Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer)
De vergadering vangt aan om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur met ontvangst van koffie of thee en iets lekkers.


AGENDA

  1. Opening/mededelingen
  2. Presentatie Thuisvester
  3. Werkplan 2022/Toelichting ambities bestuur HvG.
  4. Begroting 2022
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Het bestuur nodigt u uit om na sluiting van de vergadering gezamenlijk het glas te heffen.


In verband met de beschikbare ruimte wil het bestuur graag inzicht hebben in de aanwezigheid van het aantal leden.
Het bestuur vraagt u daarom om aan te geven of u aanwezig zal zijn op bovengenoemde vergadering.
Dit kan per E-mail: info@hvgeertruidenberg.nl of per telefoon 06 – 22324754 UITERLIJK 03.11.2021.

Hopende u te kunnen begroeten op deze vergadering,


het bestuur Huurdersvereniging Geertruidenberg.