De huurdersvereniging Geertruidenberg is een aanspreekpunt voor huurders van Thuisvester.nl in de gemeente Geertruidenberg

MededelingenHuurverlaging


Geplaatst op: 09-09-2021

Vraag op tijd huurverlaging aan.

Woonbond

30 augustus 2021
Huur je bij een woningcorporatie? En is je inkomen in 2020 of 2021 gedaald? Misschien heb je recht op eenmalige huurverlaging. Dit moet je zelf aanvragen, vóór het eind van dit jaar.

Dit kalenderjaar (2021) geldt er een wettelijke regeling die corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur eenmalig recht op huurverlaging geeft. Huurders die in 2019 een laag inkomen hadden hebben die huurverlaging al gekregen. Maar wat nou als je inkomen daarna is gekelderd, bijvoorbeeld door de coronacrisis?

Zelf aanvragen
Als je inkomen na 2019 is gedaald, moet je de huurverlaging zelf aanvragen. Je woningcorporatie heeft bij de Belastingdienst gecheckt of je vanwege je inkomen in 2019 huurverlaging moest krijgen. Maar je inkomen van 2020 was op dat moment nog niet bekend. Jouw woningcorporatie weet dus niet wat je nu voor inkomen hebt.

Wanneer heb je recht op huurverlaging?
In de volgende situaties heb je er recht op:
Je woont alleen. Je kale huur is hoger dan €633,25 per maand en je jaarinkomen is lager dan €23.725. Of lager dan €23.650 als je AOW hebt.
Je woont met iemand samen. De kale huur is hoger dan €633,25 en jullie gezamenlijke inkomen is lager dan €32.200. Of lager dan €32.075 als jij,-of degene met wie je samenwoont, al AOW heeft.
Je woont met z’n drieën of met nog meer. De kale huur is hoger dan €678,66 en jullie gezamenlijke inkomen is lager dan €32.200. Of lager dan €32.075 als minstens één van jullie al AOW heeft.

Wat moet je meesturen?
Bewijsstukken over je/jullie inkomen, zoals salaris- of uitkeringsspecificaties. Plus een verklaring over het aantal personen in je huishouden. In de wet staat dat dit een verklaring mag zijn die je zelf hebt opgesteld. Maar in de praktijk eisen veel woningcorporaties dat je een uittreksel uit de basisregistratie koopt bij je gemeente en dat opstuurt

Wat als je inkomen pas in 2021 is gedaald?
Zodra je inkomen daar minstens zes maanden laag genoeg voor is, kun je de huurverlaging aanvragen. Je moet aanvragen vóór het einde van dit kalenderjaar.

Is er na 2021 niets geregeld?
Helaas niet. Huurders die pas later te maken krijgen met een langdurige inkomensdaling gaan buiten deze eenmalige (voor één kalenderjaar geldende) regeling vallen. Tenzij de overheid alsnog besluit dat de regeling wordt voortgezet.